Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Agnete Kirkeby
Agnete Kirkeby

Lektor, gruppeleder

I vores forskning vil vi gerne forstå hvilke processer som styrer den menneskelige hjernes udvikling i fostertilstanden. Især vil vi gerne forstå hvad som er unikt ved menneskehjernens udvikling til sammenligning med fx udviklingen hos fluer og mus, som er de dyr der oftest benyttes til at studere hjernens udvikling. Den menneskelige hjerne er særdeles kompleks, da den består af hundredevis af forskellige neurale celletyper, og hver enkelt celletype opfylder en helt særlig og specifik funktion i hjernens neurale netværk. Hvis vi kan forstå hvordan hver enkelt af disse neurale celletyper modnes under fosterudviklingen, så kan vi bruge denne viden til at producere menneskelige nerveceller fra stamceller i laboratoriet. Dette giver os en helt unik mulighed for at studere humane nerveceller i laboratoriet, og vi kan bruge cellerne til f.eks. at finde nye lægemidler eller til transplantation til patienter med hjernesygdomme. Muligheden for a producere og studere humane nerveceller i laboratoriet er unik, eftersom vi ikke på andre måder har mulighed for at få adgang til levende hjernevæv fra mennesker. Vi kan derfor kun studere hvordan humane nerveceller fungerer, hvis vi selv kan lære at producere dem i laboratoriet, og vi kan kun lære at producere dem hvis vi forstår de grundlæggende processer som styrer hjernens udvikling i fostertilstanden.

For mere information:

Om Agnete Kirkebys forskning: https://in.ku.dk/research/kirkeby-lab/ 

Twitter: @Kirkeby_Lab

Se en film om gruppens forskning her

Se en film om Agnete Kirkeby og Malin Parmars arbejde med at udvikle en stamcellebehandling til Parkinsons sygdom her

 

 

ID: 172979835