Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Anders Andersen
Anders Andersen

Ph.d. stipendiat

Jeg er ph.d.-stipendiat ved EnGerom. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg modusvekslen i komplementsætninger på italiensk ( fx credo che venga vs. credo che viene ) i en usus-baseret ramme og v.h.a. psykolingvistiske metoder. Min hovedhypotese er, at diskursprominens (dvs. hvilken sætning - hovedsætning eller komplementsætning - er den mest prominente i konteksten) har indflydelse på valget af modus.

Hovedvejleder: Erling Strudsholm (EnGeRom)

Bivejleder: Kasper Boye (NorS) 

Primære forskningsområder

Komplementering

Modusvekslen

Psykolingvistiske metoder

 

ID: 188943824