Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Anne Mette Skovgaard

Anne Mette Skovgaard

Lektor

Lektor i børnepsykiatri og perinatal epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Adjungeret professor i børnepsykiatri, Institut for Folkesundhedsvidenskab Syddansk Universitet

Speciallæge i børne-og ungdomspsykiatri; Overlæge i børne- og ungdomspsykiatri 1992-2014; Leder af spæd og småbarnspsykiatrisk afsnit, Glostrup Hospital, 2000-2014;

 

 

 

 

Aktuel forskning

Grundlægger og leder af fødselskohorten Copenhagen Child Cohort, CCC2000, der udforsker risikofaktorer og udviklingsmarkører for mentalt og fysisk helbred fra spædbarneperioden til ungdomsår

Leder af PUF projektet (Psykisk Udvikling og Funktion hos småbørn) og CIIS (Copenhagen Infancy Intervention Study), som undersøger muligheder for tidlig opsporing og intervention overfor psykiske helbredsproblemer i de første leveår, inden for de eksisterende sundhedsordninger i kommunerne.

Forskning i standardiserede metoder til at undersøge 0-3 årige i kliniske sammenhænge og i befolkningsundersøgelser. Forsker i forældrebaserede interventionsmetoder målrettet tidlige tegn på autisme, ADHD, reguleringsproblemer, søvn, spiseproblemer og følelsesmæssige problemer.

Forskning i psykiske helbredsproblemer hos børn og unge med diabetes og overvægt.

Primære forskningsområder

Forsker i børnepsykiatrisk epidemiologi med fokus på den determinanter for udvikling af mentale helbredsproblemer i barnealderen, samspillet mellem fysiske og psykiske helbredsforhold, psykiske vanskeligheder hos småbørn, psykiske vanskeligheder hos børn og unge med fysisk sygdom. Forebyggelse inden for de eksisterende sundhedsordninger kommunerne.

ID: 927115