Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Anne Østrup
Anne Østrup

Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse

    Karen Blixens Plads 16, København S

    Telefon: +4535323591

Anne Østrups ph.d.-afhandling omhandler folkerettens teoretiske begreber om statsidentitet, statsforsættelse og statsophør i lyset af international statspraksis siden 1945.   

Anne Østrups primære forskningsområder er almindelig folkeret, herunder særligt spørgsmål om staters opståen, fortsættelse og opløsning, løsrivelse (secession), anerkendelse af stater, statssuccession og spørgsmål omkring territorium.  

Anne Østrup beskæftiger sig endvidere med kulturarvsret, herunder i dansk sammenhæng blandt andet fredning, arkæologiske udgravninger, beskyttelse af kirkebygninger, fortidsminder og undervandskulturarv samt eksport af kulturgenstande, og i international sammenhæng beskyttelse af kulturarv i forbindelse med væbnet konflikt, ulovlig handel med kulturarv, beskyttelse af undervandskulturarv samt af immateriel kulturarv.

Anne Østrup er tilknyttet Centre for International Law and Justice. 

ID: 4051678