Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Annika Frida Petersen
Annika Frida Petersen

Undervisningsassistent, Postdoc

Primære forskningsområder

  • Psykiatriret
  • Sundhedsret
  • Menneskeret

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt om strukturel stigmatisering af psykisk sygdom i dansk sundhedsret.

Det primære forskningsspørgsmål er, hvorvidt den sundhedsretlige regulering og praksis bidrager til stigmatisering af psykisk sygdom.

Vejleder på projektet er professor Mette Hartlev.

ID: 40295301