Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Annika Hvithamar
Annika Hvithamar

Institutleder

Interesseområder

Som institutleder er jeg hovedansvarlig for instituttets overordnede beslutninger og daglige ledelse af instituttets forskning, undervisning og formidling, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver i ledelsesgruppen og generelt på instituttet. Jeg er medlem af Det Humanistiske Fakultets ledelsesteam (FLT).

Primære forskningsområder

Den ortodokse kirke i Rusland i dag, ortodoks kristendom i diaspora, kristne religiøse minoriteter, global kristendom

Aktuel forskning

Jeg har forsket i den ortodokse kirke i Rusland i dag, ortodoks kristendom i diaspora, kristne religiøse minoriteter og global kristendom. Min forskning har især været fokuseret på religiøse forandringer i det post-sovjetiske Rusland med fokus på den ortodokse kirkes politiske og samfundsmæssige rolle, forholdet mellem majoritets-og minoritetsreligion og udviklingen af en post-sovjetisk ortodoks kristendom. Jeg har derudover forsket i ortodoks ikonografi, historisk og i dag, samt ikoner som populærreligion. 

I forbindelse med min forskning og undervisning i kristendomshistorie har jeg arbejdet med religionsfaget i folkeskole og gymnasium. Endelig har jeg forsket i kristne religiøse minoriteter, særligt Jehovas Vidner. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i kristendomshistorie, religionssociologi og tematikker inden for religion og medier, religion og undervisning samt religion i Rusland.

ID: 44788164