Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Annika Hvithamar
Annika Hvithamar

Lektor, viceinstitutleder

Interesseområder

Som viceinstitutleder for uddannelse har jeg ansvaret for instituttets uddannelser i forhold til såvel den strategiske udvikling af uddannelserne såvel som den praktiske planlægning af undervisningsudbud, undervisningsevalueringer og eksaminer.

Jeg er ansvarlig for den årlige uddannelsesredegørelse af ToRS' uddannelser og de årlige uddannelsesevalueringer i forhold til den 6-årige turnusevalueringer, samt den øvrige strategiske og didaktiske kvalitetssikring af uddannelserne. Derudover har jeg ansvaret for dialogen med aftagere, brobygning til gymnasieskolen og udvikling af samarbejdsaftaler med nationale og internationale samarbejdspartnere. 

Som viceinstitutleder for uddannelse afholder jeg MUS med studieadjunkter og -lektorer samt DVIP, for ansættelser af DVIP og er medlem af instituttets ansættelsesudvalg i forhold til VIP-ansættelser.

Primære forskningsområder

Den ortodokse kirke i Rusland i dag, ortodoks kristendom i diaspora, kristne religiøse minoriteter, global kristendom

Aktuel forskning

Religiøse forandringer i det post-sovjetiske Rusland med fokus på den ortodokse kirkes politiske og samfundsmæssige rolle, forholdet mellem majoritets-og minoritetsreligion og udviklingen af en post-sovjetisk ortodoks kristendom.

Tidligere har jeg også beskæftiget mig med ortodoks ikonografi, historisk og i dag, samt ikoner som populærreligion. 

I forbindelse med min forskning og undervisning i kristendomshistorie arbejder jeg med religionsfaget i folkeskole og gymnasium.

Derudover forsker jeg i kristne religiøse minoriteter, særligt Jehovas Vidner. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i kristendomshistorie, historisk og i moderne og global tid, samt i områder, der er relateret hertil, fx. ikonografi, religion i diaspora eller kristendom i uddannelsessystemet

Jeg vejleder især opgaver relateret til kristendom historisk og i dag. 

ID: 44788164