Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Astrid Stampe Lovelady
Astrid Stampe Lovelady

Gæste ph.d. studerende

Primære forskningsområder

Europæiske arbejdsmarkedsforhold; arbejdsmigration og udstationerede arbejdstagere i Denmark; Østeuropa; Polen

Aktuel forskning

Jeg arbejder på projektet ”Udenlandske arbejdstagere og arbejdsgivere i bygge- og anlægsbranchen – Omfang, konsekvenser og udfordringer”, der har til formål at undersøge arbejdsforhold og ansættelsesvilkår blandt udstationerede arbejdstagere i Danmark. Projektet baserer sig på kvalitative og kvantitative metoder.

ID: 113840783