Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Birgit Anette Rasmussen (Olsen)
Birgit Anette Rasmussen (Olsen)

Professor

Uddannelse

 • 1999: Dr.phil., KU
 • 1977: mag.art, Indoeuropæisk, KU
 • 1974: BA, Indoeuropæisk sammenlignende sprogvidenskab, KU

Ansættelser

 • 2014-: Professor i indoeuropæisk mso, KU
 • 2008–14: Lektor i indoeuropæisk ved stjerneprojektet Roots of Europe – Language, Culture and Migrations, KU.
 • 2005-07: Forskningslektor, FKK, KU
 • 2001–03: Forskningslektor, FKK, KU
 • 1991–92: Alexander-von-Humboldt-stipendiat, Christian-Albrechts-Universität, Kiel
 • 1987-90: Forskningsstipendiat, FKK, KU

Administrativ erfaring

 • 2013-: Centerleder, Roots of Europe; vicecenterleder siden2010
 • 2013-16: Leder af Velux-projektet Individual, kin and family in prehistoric Europe – what words can tell
 • 2010-: Fagkoordinator i indoeuropæisk, KU

Siden begyndelsen af Roots of Europe, 2008, har jeg haft en nøglerolle i forskningsorganisation,kontakt med internationale samarbejdspartnere, tilrettelæggelse af konferencer, seminarer, gæsteforelæsninger osv.

Studier i udlandet

 • 1981–82: Studier i vedisk, latin, armensk, hittitisk og lykisk, Universität Regensburg
 • 1981: Studier i klassisk og moderne armensk, Armenian Academy of Sciences, Erevan
 • 1973-80: Sommerkurser i græsk, russisk og italiensk sprog og kultur

Universitetsundervisning

1977-2013: KU, Institut for Lingvistik (senere INSS) (undervisningsassistent, ekstern lektor og forskningslektor). Her har jeg undervist i en bred vifte af emner inden for faget indoeuropæisk på alle niveauer:

Introduktion til lingvistik; Historisk lingvistik; Indføring i Indoeuropæisk (IE); Indoeuropæisk og and Indoeuopæerne; IE fonologi; IE morfologi; Laryngalteori; IE orddannelse; IE ordforråd; Seminarer om nyere IE literatur

 • Sanskrit; Vedisk; Avestisk; Indoiransk sproghistorie med tekstlæsning (Rigveda, Atharvaveda, Avestisk, Oldpersisk)

 • Græsk; Græsk sproghistorie med tekstlæsning (Homer, dialekter, mykensk)

 • Italiske sprog (Oskisk, Umbrisk, Sydpikensk etc.); Latinsk sproghistorie med tekstlæsning (Plautus, Ennius, indskrifter)

 • Gotisk; Panorama over oldgermanske sprog med tekstprøver (Gotisk, Oldnordisk, Oldengelsk, Oldsaksisk, Oldhøjtysk)

 • Klassisk Armensk

 • Oldirsk

 • Anatolisk

 • Blokseminarer om armensk sproghistorie, IE morfologi og IE orddannelse

1987-1990: Institut for Orientalsk Filologi, KU:

 • Indoiransk sproghistorie; Oldindisk tekstlæsning (Rigveda, Atharvaveda, Brāhmaṇa, Upanishader); Avestisk; Oldpersisk

1993–2005 og 2007-08: Elementarkurser i græsk og latin, KU:

 • Græsk, Latin

1997–2004, KU:

 • Antik litteratur i oversættelse (1997-2000), Introduktion til latin (2004)                          

1990-91: Chistian-Albrechts-Universität, Kiel:

 • Indogermanische Lautlehre, Indogermanische Kultur

Vejledning

Vejleder på BA-projekter og specialer (latin, græsk, italisk, keltisk, morfologi, semantik, arkæolingvistik, IE religion etc.) og ph.d.-afhandlinger (Jan Heegaard om Kalasha, Adam Hyllested om indouralsk, Bjarne S. Hansen om germansk/nordisk, Tobias Mosbæk Søborg om anatolisk); faglig vejleder på adjunktpædagogikum (Jenny Larsson, Thomas Olander, Benedicte Nielsen Whitehead, Guus Kroonen)

Vejleder for to Marie-Curie-stipendiater (Matilde Serangeli, 2016-18 og Laura Massetti, 2018-).

Pædagogiske kurser

 • Pædagogisk kursus for lærere i græsk og latin, 1996.
 • Specialevejlederkursus, KU, 2009.

Organisatorisk erfaring

Organisator af blokseminarerne Armenische Sprachgeschichte (1995) og Indo-European Morphology (2002), den internationale konference Indo-European Word Formation (2000) og det interdisciplinære symposium Tracing the Indo-Europeans (2012). Medarrangør af adskillige gæsteforelæsninger og seminarer om sprog, arkæologi, sammenlignende mytologi og genetik og to internationale kongresser (The Sound of Indo-European, 2009, Etymology and the European Lexicon, 2012) under projektet Roots of Europe.

Medlemskaber af bedømmelsesudvalg

Formand for bedømmelsesudvalg for disputats (København), stillinger som ph.d.-studerende og postdocs (København) og tre prisopgaver (København)

Medlem af bedømmelsesudvalg for professorater (Stockholm og UCLA), ph.d.-afhandlinger (København, Stockholm og Leiden), prisopgaver (Indogermanische Gesellschaft), ph.d.-ansættelse (Wien) og Akademiprojekt (Jena).

Forskning

Forfatter af tre monografier og adskillige artikler. Mit forskningsområde omfatter den indoeuropæiske sprogfamilie i sin helhed, herunder de enkelte sproggrene, med særligt fokus på morfologi, især nominal orddannelse, men også fonologi og accentologi, grundsproget morfofonemik, morfosyntaks, låneordsrelationer, etymologi, “Wörter und Sachen” og rekonstruktionen af indoeuropæisk kultur. Særstudier om indoiransk, græsk, latin, germansk, anatolisk og især armensk.

Udgivelsesvirksomhed

 • Executive editor for Tocharian and Indo-European Studies (Museum Tusculanum Press), 2013-
 • Medlem af editorial board, Nowele (Benjamins), 2013-
 • Udgiver og medudgiver af seks samleværker og konferenceakter (tre under udgivelse)

Kongresdeltagelse

Bidrag til ca. 30 kongresser i Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz, Frankrig, Polen, Tjekkiet, England, Armenien og USA (alle om forskellige emner). Gæsteforelæser ved Indo-European Summer School, Freie Universität, Berlin, 2009.

Formidling 

Adskillige foredrag om sproghistorie, sprog og kultur og indoeuropæisk sprogvidenskab for bl.a. Folkeuniversitetet, Filologisk Historisk Samfund, Studenterforeningen, fagforeninger og diverse kulturarrangementer og interviews til dagblade.

ID: 8075