Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Birgitte Ask
Birgitte Ask

Primære forskningsområder

Kvantitativ avl og genetik

Optimalisering af fjerkræ avlsprogrammer

Estimering af genetiske parametre

Challenge testning og fjerkræsimmunologi som selektions redskaber

Forsøgsdesign

Dynamisk simulering og modellering i biologien

Aktuel forskning

Undersøgelse af den genetiske baggrund for den historiske stigning i kodødelighed i SDM, RDM, og Jersey i Danmark. Estimering af genetisk trend og genetiske parametre vha. tærskel og overlevelsesmodeller.

Undersøgelse af den genetiske baggrund for trædepude og hase forbrændinger hos slagtekyllinger. Linie sammenligning og estimering af genetiske parametre.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser på kurserne: "Almen Husdyravl", "Anvendt Genetik" og "Advanced Animal Breeding".

Vejleder for specialestuderende i Kvantitativ Genetik og Avl samt for kvantitativt genetiske aspekter af veterinærstuderendes projekter.

ID: 9267173