Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Lektor

Aktuel forskning

I perioden 1/11-2017 - 31/10-2019 beskæftiger jeg mig med et postdoc-projekt om morfosyntaktiske forandringer i gammeldansk, som er et underprojekt under det DFF/FKK-finansierede forskningsprojekt The Middle Danish language in the light of a modern theory of grammaticalisation under ledelse af professor Lars Heltoft.

Primære forskningsområder

Germansk og nordisk (herunder dansk) sproghistorie:
- Lydlære
- Grammatik, særligt nominalderivation og -fleksion dsamt morfosyntaks
- Lingvistisk palæontologi (ordforråd og semantik)

Undervisnings- og vejledningsområder

GENERELT

Primære undervisnings- og vejledningsområder:
- Germansk sproghistorie
- Nordisk sprog og sproghistorie
- Dansk sprog og sproghistorie
- Svensk sprog, sproghistorie og litteratur
- Gotisk sprog og sproghistorie


UDFØRT OG PLANLAGT UNDERVISNING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

* = kun gæsteundervisning

- 2019                    Germansk sproghistorie (BA-niveau i Lingvistik m/ Indoeuropæisk)
- 2018                    Vejledning af speciale (KA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2018                    Vejledning af bachelorprojekt (BA-niveau i Dansk)
- 2018-2019 (x2)    Norsk og svensk (svenskdelen) (KA-sidefag i Dansk)
- 2018-2019 (x2)    Sprog 4 (svenskdelen) (BA-niveau i Dansk/Dansk ÅU) 
- 2015                    Indoeuropæiske specialemner (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
- 2015                    Indoeuropæisk fonologi (BA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2015                    Urnordisk (BA/KA-niveau i Indoeuropæisk + Dansk)
- 2014-2015 (x2)    Roots of Europe (BA-tilvalg + BA/KA-sommerskole)(*)
- 2014                    Indoeuropæisk fonologi (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
- 2014-2015 (x5)    Vejledning af bachelorprojekt (BA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2013-2015 (x2)    Indoeuropæisk morfologi (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
- 2012-2013 (x2)    Sprog 1(BA-niveau i Dansk)*
- 2011-2016 (x4)    Pre-Semester Danish Language Course (for udvekslingsstuderende)*
- 2010-2014 (x3)    Gotisk sproghistorie (BA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2010                    Seminar i germansk sproghistorie (KA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2009-2015 (x7)    Metodologi og terminologi (BA-niveau i Indoeuropæisk + Finsk)*

ØVRIG UNDERVISNING

- 2016-2017            Dansk som andetsprog, NSI Sprog- og Integratíonscenter (Næstved)
- 2007-                   Freelance danskundervisning med svenskere som primær målgruppe for firmaet Aktivt Språk (Malmö, Sverige)

Interesseområder

Germansk og nordisk (herunder dansk) sproghistorie:
- Lydlære (i særdeleshed omlydsprocesser og Auslautsgesetze)
- Grammatik, herunder navnlig morfosyntaks
- Leksikon/etymologi
- Indbyrdes forhold mellem og intern gruppering af de germanske sprog

Specifikke sprog/dialekter af særlig interesse:
- Det ældre skandinaviske runesprog (~ "urnordisk")
- Oldvestnordisk
- Elvdalsk (övdalska)
- Gotisk, herunder også krimgotisk

Indoeuropæisk sproghistorie:
- Lydlære
- Grammatik
- Leksikon/etymologi
- Morfofonologi og intern rekonstruktion

Genetisk sprogslægtskab og sprogklassifikation, herunder makrokomparation

Sprogvariation:
- Dialektologi
- Sociolingvistik

Nordisk mytologi

Indoeuropæisk og generelt forhistorisk kultur

Molekylær antropologi (genetik)

Sproghistorisk videns anvendelighed for samfundet

ID: 13258959