Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Bjørn Gunnar Hallsson
Bjørn Gunnar Hallsson

Postdoc

Mit Ph.d.-projekt fokuserer på uenighed og fra både et eksperimentalpsykologisk og epistemologisk perspektiv. Jeg er især interesseret i de kognitive og epistemiske fordele, som uenighed kan medføre. Én del af mit projekt går ud på at undersøge under hvilke omstændigheder diskussion blandt uenige personer kan medføre fordele, samt at undersøge de psykologiske mekanismer, der underligger dette. En anden del går ud på at undersøge de implikationer sådanne fordele måtte have for normative teorier om epistemisk rationalitet og deliberativt demokrati.  

Jeg deltager i forskningsprojektet Convergent Ethics and the Ethics of Controversy (CEEC).

Primære forskningsområder

Kognitiv psykologi, socialpsykologi, social erkendelsesteori, politisk filosofi

Undervisnings- og vejledningsområder

Kognitiv videnskab, epistemologi, eksperimentel psykologi.

ID: 122742087