Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Bjørn Olav Hald
Bjørn Olav Hald

Postdoc

Jeg er postdoc på afdelingen for Nyre- og karforskning på Biomedicinsk Institut, hvorfra jeg også har fået min ph.d.. Har i en lille årrække primært arbejdet dels med akut regulering af flow i arterioler i mikrocirculationen, dels med den metabolske kontrol af glykolytiske oscillationer i gær-celler. Jeg arbejder primært med udvikling af analyse af computer modeller af de biologiske systemer, men jeg udfører også ”vådt” laboratorie-arbejde.

Primære forskningsområder

  • Mikrocirkulation
  • Metabolisme
  • Heterogenitet i biologiske systemer


 

Aktuel forskning

Mikrocirkulationen:
Såkaldte ”conducted responses” medierer en langtrækkende overførsel af information mellem celler i karvæggen. Disse responser har sandsynligvis stor indflydelse på flow-reguleringen i mikrocirkulationen, som igen er bestemmende for det perifære blodtryk. Ved forhøjet blodtryk undergår mange små arterioler en strukturel forandring, hvori selve blodkarrene bliver større, mens hulrummet bliver mindre. Min forskning undersøger mekanismerne bag begge former for regulering både eksperimentelt og igennem modellering.

Gær metabolisme:
En population af sultede gærceller kan bringes til at udvise oscillationer i deres stofskifte. Oscillationer er i sig selv en kompliceret opførsel, men også synkroniseringen af mange oscillatorer er et kompliceret problem, som imidlertid er essentielt for mange fysiologiske systemer, f.eks. cirkadiske rytmer. Gærcelle systemet er et tilpas simpelt og robust system til at undersøge hvorledes oscillationer og specielt hvordan robust synkronisering opstår i biologiske systemer.

Heterogenitet:
I alle biologiske systemer vil de celler, som udgør systemet, være lidt forskellige mht. f.eks. protein ekspression, størrelse og morfologi. Denne forskellighed er forankret i ydre påvirkninger og/eller genetisk materiale, men hvilken direkte betydning denne variabilitet har er ikke særlig velbeskrevet. Derimod er det velkendt, at skønt ikke to væv eller organer er ens, opererer et væv (næsten) altid passende til de fysiologiske behov. Hvilke fysiologiske fordele/ulemper heterogenitet medfører kan undersøges i ovenstående model-systemer.

Computationelle værktøjer:
Modellering og simulering af store fysiologiske systemer kræver både overordnet kontrol med mange tusinde parametre og stor regnekraft. Udvikling af systemer til at håndtere sådanne store modeller er nødvendig for at udvikle en parallellitet mellem det eksperimentelle system og den tilsvarende model. Udvikling af computer-værktøjer både til teoretisk og eksperimentelt orienterede forskere er derfor et fokus-område.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Metabolisme (Glycolyse, Pentose-fosfat Pathway)
  • Mikrocirkulation (Conducted responses, remodellering af arterioler i et vaskulært netværk)
  • Synkronisering af biologiske oscillatorer

ID: 4047014