Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Bo Jacobsen
Bo Jacobsen

Professor emeritus

CURRICULUM VITAE                 Bo Jacobsen        

 

Personlige data:

Nuvær. stilling:                      Professor, dr.phil.

                                                Københavns Universitet

                                                Center for Forskning i Eksistens og Samfund

                                                Sociologisk Institut

                                                Øster Farimagsgade 5

1014 København K

                                                Telf.: 35 32 32 13

                                                bj@soc.ku.dk

                                                     

Født:                                      11. november 1940 i København

 

Ansættelser:

2008-                                       Professor ved Sociologisk Institut, tilknyttet Center for Forskning i Eksistens og Samfund. Indtil 31.12.2009 tillige centerleder her.

2003-2007                               Professor ved Sociologisk Institut samt Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut m.s.h.p. udvikling af forskning i socialt arbejde. Centerleder ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund

1996-2002                               Centerleder og lektor ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund (først: Center for Humanistisk Sundheds- og Ældreforskning) Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

1985-96                                   Lektor ved Københavns Universitet, Institut for Pædagogik (senere: Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik).

 1982-85                                   Forskerstipendiat under Planlægningsrådet for Forskningen. Længere forskningsophold ved Cambridge University og École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

1974-82                                   Adjunkt og lektor ved Københavns Universitet, Institut for Anvendt Universitetspædagogik (nu: Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik).

 1973-74                                   Instruktor i udviklingspsykologi, Københavns Universitet.

1972-73                                                    Scholarstipendium, Københavns Universitet.

1971-73                                   Pædagogisk konsulent ved Kunstakademiet. Underviser ved Landbrugets Oplysnings- og konferencevirksomhed. Underviser og organisationskonsulent for firmaet Rådgivende Sociologer.

 1968-72                                   Lektor og assisterende fagleder ved Danmarks Biblioteksskole med områderne læse- og studieteknik samt pædagogisk konsulentvirksomhed. Timelærer ved en række seminarier samt ved AVG-kurserne for aftenskolelærere. 

1963-68                                   Lærer i Folkeskolen. Praktiklærer. Skolebogsforfattervirksomhed.

 

Uddannelse og grader:

 1991                                        Dr.phil. (Københavns Universitet)

1990-93                                   Klinisk og psykoterapeutisk efteruddannelse

1990                                        Autorisation som psykolog v. Dansk Psykologforening (1994 v. Psykolognævnet)

1980                                        Lic.phil. (Ph.D.) (pædagogisk sociologi, Københavns Universitet)

 1974                                        Mag.art. (psykologi, Københavns Universitet)

 1963                                        Lærereksamen (Statsseminariet på Emdrupborg)

 1959-60                                   Udlandsophold (England, Frankrig)

 1959                                        Studentereksamen (mat.nat. Efterslægtselsk. Skole)

 

Undervisning, formidling, m.v. 

1990-                                       Kurser i personligheds- og socialpsykologi for universitetets pædagogikstuderende. Kurser i videnskabsteori for ph.d.-studerende. Kurser i voksenpædagogik samt eksistentiel psykologi for forskellige deltagergrupper. Efteruddannelse for psykologer under Dansk Psykologforening (supervision, psykologisk kursusvirksomhed, eksistentiel psykologi). Desuden praktisk psykologarbejde inden for det organisationspsykologiske og kliniske område. Kursus i socialpsykologi på Sociologisk Institut. Fagbogsanmelder ved Weekendavisen.

1979-89                                   Kurser for universitetets pædagogikstuderende i sociologi, komparativ pædagogik, voksenundervisningsteori samt videnskabsteori.

1974-79                                   Kurser for universitetslærere i universitetspædagogik, praktisk undervisningsfærdighed, gruppeundervisning, projektundervisning, pædagogiske grundopfattelser. Pædagogisk konsulentvirksomhed for universitetslærere (individuelle undervisningsproblemer, studieplanrevisioner, opbygning af kursus i medicinsk videnskabsteori). 

1968-73                                   Kurser i studieteknik, pædagogik og psykologi. Pædagogisk konsulentvirksomhed. Samarbejdstræning og organisationsudvikling.

 

Administration:

2001-2003                               Medlem af Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg

1991-2001                               Bestyrelsesmedlem i Selskab for Filosofi og Psykologi

1995-1998                               Bestyrelsesmedlem i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab

1974-                                       Diverse medlemskaber i institutråd, institutbestyrelser og studienævn

 

 

Forskningsledelse:

2009-                                       Leder af landsdækkende undersøgelse af livskvaliteten for danskere over 65 år.

Leder af UNIK-projektets undersøgelser af socialpsykologisk påvirkning af livsstilssygdomme

2006- 2008                              Leder af KUFAB, Københavns Universitets Forskningsgruppe vedrørende forskning i Alternativ Behandling.

2000-02                                   Leder af sociologisk undersøgelse om skoledemokrati (finansieret af Den danske Magt-udredning, Undervisningsministeriet samt DPU, 5 forskningsmedarbejdere, heraf 1 post-doc)

1996-02                                   Leder af tværfagligt forskningsprojekt om ældres livssituation (finansieret af forskningsrådene, 9 forskningsmedarbejdere, heraf 2 ph.d.-stip.)

1994-00                                   Leder af videnssociologiske forskningsmiljøundersøgelser (finansieret af forskningsrådene, 2             forskningsmedarbejdere, heraf 1 ph.d.-stip. 

1994-98                                   Leder af tværfagligt humanistisk-medicinsk forskningsprojekt om kommunikation i sundhedssektoren (finansieret af forskningsrådene, 7 forskningsmedarbejdere, heraf 1 ph.d.-stip. 

1993-98                                   Leder af forskningsprojekt om kræft og psyke (finansieret af Kræftens Bekæmpelse, 3 forskningsmedarbejdere)

1986-89                                   Leder af forskningsprojekt om universiteternes forskningsmiljøer (finansieret af forskningsrådene, 4 forskningsmedarbejdere, heraf 1 ph.d.-stip.)

1985-88                                   Leder af forskningsprojekt om danskernes holdning til internationale spørgsmål

(finansieret af Center for Freds- og Konfliktforskning, 2 forskningsmedarbejdere).

 

 

 

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk, fransk og tysk på akademisk niveau.

ID: 11479