Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Camilla Bank Friis
Camilla Bank Friis

Ph.d. stipendiat

Projekttitel: The interactional dynamics of frontline work conflicts. A study of how actions, attitudes and emotions shape encounters between citizen and frontline employee

Møder mellem borgere og ansatte kan sommetider eskalere til konflikt. I mit Phd-projekt undersøger jeg interaktionsdynamikker i konflikter mellem billetkontrollører og borgere. Her interesserer jeg mig for de forskellige sociale og symbolske faktorer, der er med til at forme disse konflikter. Projektet bygger på videodata af de faktiske konfrontationer mellem kontrollører og borgere samt interviews med de ansatte. Adgangen til konflikterne igennem videooptagelser giver mulighed for systematisk og detaljerigt at kunne analysere de verbale og nonverbale handlinger, der udfolder sig i løbet af kontrollørernes møder med passagerer.

Projektstart: 15. september 2019

Hovedvejleder: Marie Rosenkrantz Lindegaard

Bivejleder: Lasse Suonpëra Liebst

Finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden, Danmarks Frie Forskningsfond

For et indblik i andre projekter, som min forskningsgruppe og jeg arbejder med: https://www.sociology.ku.dk/video-violence-group/ 

Primære forskningsområder

Videoanalyse, Konflikt og vold, Mikrosociologi, Følelsessociologi, Vold i arbejdslivet

ID: 195065771