Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Camilla Falk Rønne Nissen
Camilla Falk Rønne Nissen

Postdoc

Medlem af:

  • Universitetspædagogik

Primære forskningsområder: 

  • Internationalisering af uddannelse og "det internationale klasseværelse"
  • Sprog, didaktik og læring
  • Sprogpolitik og sprogvalg
  • Interkulturel kommunikation
  • English Medium Education (EME)

 

Tidligere forskning:

Min ph.d. tog udgangspunkt i sproglig etnografi og undersøgte studerendes oplevelser i tre udgaver af det internationale klasseværelse på forskellige fakulteter på Københavns Universitet. Dette projekt afdækkede en række ”blinde vinkler” af internationalisering af universiteter. Heriblandt kortlagde projektet nogle af de udfordringer ved mundtlige eksaminer, som både studerende og eksaminatorer oplever, når studerendes erfaring med denne eksamensform er begrænset.

 

Aktuel forskning: 

Min aktuelle forskning foregår som en del af projektet "sprog som tillægskompetence", hvori der arbejdes på at skabe indsigt i sprog som tillægskompetence i videregående uddannelse uden for sproguddannelserne, dvs. for eksempel på SCIENCE. Projektet er finansieret af det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) med medfinansiering fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP). Læs evt. mere her: https://cip.ku.dk/projekter-og-samarbejdsaftaler/sprog-som-tillaegskompetence/

ID: 143260955