Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Caroline Møller Arnfeldt
Caroline Møller Arnfeldt

Videnskabelig ass.

Aktuel forskning

Mit ph.d-studie er en del af det europæiske forskningsprojekt ACTION. ACTION-projektet er et fase III multicenter cluster-randomiseret klinisk forsøg der undersøger effekten af den amerikanske Respecting Choices advance care planning intervention i forhold til bl.a. livskvalitet hos europæiske patienter med lunge- eller tarmkræft i 6 forskellige lande. Mit ph.d.-studie bygger på feasibility studiet lavet i ACTION-projektet, udviklingen af et fælles advance directive samt det kliniske personales løbende evaluering af interventionen. Metodisk anvender jeg kvalitative og kvantitative metoder. 

ACTION-projektet er finansieret af EU´s syvende rammeprogram. Den danske del af ACTION-projektet er ledet af professor Mogens Grønvold. For mere information, se hjemmesiden: http://www.action-acp.eu/

Undervisning og vejledningsområder

Holdunderviser på kurset Spørgeskemakonstruktion på kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab. Kan vejlede inden for områder såsom kvalitative metoder, spørgeskemakonstruktion, advance care planning, komplekse interventioner og feasibility studier.  

ID: 141784824