Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Catharina Steentoft
Catharina Steentoft

Gæsteforsker

Aktuel forskning

”Congenital disorders of glycosylation” (CDG) er betegnelsen for genetiske defekter i et af de mange enzymer involveret i dannelse og påsætning af sukkerkæder på proteiner i celler, den såkaldte glykosyleringsproces. Til dato er mere end 40 CDGer identificerede og de forårsager hovedsageligt sjældne men alvorlige sygdomme. Ny forskning viser at defekter i en type glykosylering benævnt mucin-type O-glykosylering fører til mere subtile fænotyper, er hyppigere end antaget, og kan spille en rolle for folkesygdomme såsom hjerte-kar sygdomme. På nuværende tidspunkt er der kun identificeret to CDGer med genetiske defekter i mucin-type O-glykosylering. Det skyldes til dels at vores nuværende viden om O-glykoproteomet er meget begrænset og vi ved således ikke meget om hvilke proteiner der har O-glykaner eller hvor på proteinerne O-glykanerne er placeret.

Vi har udviklet en metode til hurtig karakterisering af O-glykoproteiner. Det essentielle trin i metoden går ud på at begrænse kompleksiteten i O-glykanstrukturerne på celleoverfladen til en enkelt simpel sukker, deraf navnet ”SimpleCell”.  Den simple sukkerstruktur muliggør hurtig isolering og identifikation af O-glykoproteiner. O-glykanerne forkortes ved genetisk at blokere det afgørende trin for elongering ved brug af et zink finger nuclease konstrukt. Zink finger nukleaser er kimære proteiner bestående af en DNA bindende del og en nuklease del, der tilsammen gør det muligt at modificere gener med høj præcision og effektivitet.

Projektet har udvidet vores viden om O-glykoproteomet og vil muliggøre identifikation af nye sygdomme associerede med O-glykoproteomet. Metoden kan desuden overføres til andre typer af glycoproteomer inklusiv O-mannosylering og O-xylosylering, begge projekter der er under udvikling. 

ID: 17436349