Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Christian Damgaard
Christian Damgaard

Lektor

Aktuel forskning

Forsker i de immunologiske aspekter af parodontale sygdomme og effekten af parodontalbehandling. Immunresponser mod parodontale bakterier karakteriseres ved anvendelse af moderne molekylærbiologiske metoder så som flowcytometri og ELISA. Målet er både at bestemme byrden af parodontitis systemisk og på inflammatoriske sygdomme langt væk fra mundhulen, men også at synliggøre, at mundhulen er en integreret del af den øvrige organisme. Vores forskning har bidraget til at ændre klinisk praksis således,  at spørgsmål vedrørende infektion i mundhulen nu er inkluderet i spørgeskemaet, der bliver brugt rutinemæssigt før bloddonation i blodbankerne.

Undervisnings- og vejledningsområder

Parodontologi

Parodontalkirurgi

Regenerativ parodontoalkirurgi

Mukogingival kirurgi

Behandling af periimplantitis

Parodontitis' komorbiditeter - systemiske og orale manifestationer

Tobakkens indflyldelse på parodontale sygdomme

Klassifikation af parodontale sygdomme

Immunologiske aspekter af parodontitis

Parodontitis' immunohistologi og patogenese

Bakteriæmi

ID: 35228393