Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Claire Maxwell
Claire Maxwell

Professor

Medlem af:

  Mine sociologiske forskningsbidrag koncentrerer sig om sociale praksisser hos dominerende sociale klasser – og hvordan institutioner og internationaliseringsprocesser både præger eller bliver præget af disse meget ressourcestærke gruppers behov og sociale relationer i forskellige sammenhænge.

  For tiden undersøger jeg dette brede spørgsmål fra primært to sider:

  1. I samarbejde med en række internationale partnere undersøger vi hverdagslivet blandt ’globally mobile professionals’. Det vil typisk sige højtuddannede eller andre med særlige kompetencer, der forfølger en karriere udenlands. Vi ser på, hvordan deres familieliv, skolevalg og selvudtrykte identitet bliver formet af deres forhold til 'hjem', graden og karakteren af mobilitet samt deres nationale og etniske (selv)positionering.
  2. Jeg undersøger desuden, hvordan begrebet ‘eliteuddannelse’ bliver italesat, oplevet og genforhandlet på tværs af byer og verdensdele, og hvilke typer ’eliteindivider’ sådanne institutioner skaber.

  Jeg blev ansat på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet i september 2018. Jeg kom fra en stilling ved University College London.

  Jeg er redaktør af tidsskriftet - International Studies in Sociology of Education (https://www.tandfonline.com/toc/riss20/current)

  Primære forskningsområder

  • Uddannelsessociologi 
  • Globalt mobile faggrupper/ den globale middelklasse
  • Samfundseliter og eliteuddannelse
  • Internationalisering af uddannelse
  • Social retfærdighed i privilegerede sociale rum 

  Aktuel forskning

  1. Mobility, education and belonging – a comparative study of global professionals’ educational aspirations

  Dette komparative studie, der oprindeligt blev finansieret af ‘the British Association of International and Comparative Education’, samler kolleger fra Hong Kong, Buenos Aires, Tel Aviv og London med henblik på at undersøge, hvordan mennesker fra globalt mobile faggrupper ser på deres identitet, træffer uddannelsesvalg på vegne af deres børn og indlejrer forskellige familiepraksisser med afsæt i deres fysiske og virtuelle mobilitet på tværs af nationale grænser.  

  En særudgave af tidsskriftet ’Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education’ fra 2019 (Volume 40, issue 5), som jeg har redigeret i samarbejde med en række kolleger, beskriver den nyeste forskning på området:

  https://www.tandfonline.com/toc/cdis20/40/5?nav=tocList

  Yemini, M. & Maxwell, C. (2020) ‘The purpose of travel in the cultivation practices of differently positioned parental groups in Israel’, British Journal of Sociology of Education, 41(1): 18-31.

  Maxwell, C. & Yemini. M. (2019) ‘Modalities of cosmopolitanism and mobility: parental education strategies of global, immigrant and local middle-class Israelis’, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 40(5): 616-632.

   

  2. The role of internationalisation in re-framing meanings of (elite) education – a de-stabilisation or embedding of local and national relations of privilege?

  Har bidraget med kapitel og redigering af denne bogudgivelse:  

  Maxwell, C. (2018) ‘Changing spaces – the re-shaping of (elite) education through internationalisation’, in C. Maxwell, Deppe, U., Krüger, H-H & Helsper, W. (eds) Elite Education and Internationalisation. From the Early Years into Higher Education.  Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 347-367.

  Herudover har min interesse i dette område ført til udgivelsen af:

  Engel, L.C., Maxwell, C. & Yemini, M. (eds) (2020) The Machinery of School Internationalisation in Action. Beyond the Established Boundaries. New York: Routledge.

  Maxwell, C., Yemini, M., Engel, L., & Lee, M. (2020) ‘Cosmopolitan nationalism in the cases of South Korea, Israel and the US’, British Journal of Sociology of Education, 41(6), 845-858.

  Og til udgivelsen af disse videnskabelige artikler i samarbejde med professor Adam Howard fra Colby College, USA, f.x.:

  Howard, A. & Maxwell, C. (2018) ‘From conscientization to imagining redistributive strategies: Social justice collaborations in elite schools’, Globalisation, Societies and Education, 16(4): 526-540.

  ID: 201662750