Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
David Dreyer Lassen
David Dreyer Lassen

Professor

Primære forskningsområder

social data science, politisk økonomi, offentlig økonomi, finanspolitik, politisk adfærd, politisk holdningsdannelse

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser eller har undervist i

  • politisk økonomi
  • offentlig økonomi
  • mikroøkonomi

samt afholdt øvelser/seminarer i politisk økonomi, offentlig økonomi, konfliktøkonomi og medieøkonomi og -politik.

Jeg vejleder specialer og BA-projekter i

  • finanspolitik
  • offentlig økonomi, herunder offentlig vs. privat
  • politisk økonomi
  • konfliktøkonomi

Aktuel forskning

Jeg forsker for tiden i emnerne

  • finanspolitik, herunder budgetforhandlinger i amerikanske stater, effekten af budgetinstitutioner på finanspolitisk konsolidering, holdbarhed og krisepolitik samt  stimuluspolitik, særligt analyse af respons på SP-udbetalingen
  • administrative reformer som naturlige eksperimenter, validering og målefejl i surveys
  • politisk adfærd og politisk holdningsdannelse

ID: 11623