Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
David Sausdal
David Sausdal

Postdoc

Min forskning er fokuseret på samspillet mellem international kriminalitet og politimæssige udviklinger i dagens samfund. En sådan forskningsinteresse inkluderer bl.a. studier af internationale politisamarbejder og den øgede brug af diverse overvågnings- og informationsteknologier. 

Primære forskningsområder

Kriminalitet, Politiarbejde, Kriminalpolitik, Overvågning, Globalisering, Transnationalisme. 

Aktuel forskning

Jeg er en del af forskningscenteret 'Center for Global Kriminologi' (cgc.ku.dk). I centret forsøger vi at udvikle en ny og etnografisk orienteret tilgang til studiet af kriminalitetsudviklinger i vores moderne tidsalder, hvor kriminalitet i stigende grad sker på tværs af landegrænser. Mere specifikt, så kortlægger vi igennem projektet 'Criminal Engtanglements' (CRIMTANG) de kriminelle flows, som går fra Afrika op igennem Europa. 

ID: 37889494