Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
David Sausdal
David Sausdal

Gæsteforsker

Min forskning er fokuseret på samspillet mellem international kriminalitet og politimæssige udviklinger i dagens samfund. En sådan forskningsinteresse inkluderer bl.a. studier af internationale politisamarbejder og den øgede brug af diverse overvågnings- og informationsteknologier. 

Primære forskningsområder

Kriminalitet, Politiarbejde, Kriminalpolitik, Overvågning, Globalisering, Transnationalisme, Kriminologi, Antropologi

Aktuel forskning

Jeg er en del af forskningscenteret 'Center for Global Kriminologi' (cgc.ku.dk). I centret udvikler vi en ny og etnografisk orienteret tilgang til studiet af globale kriminalitetsudviklinger. Mere specifikt, så kortlægger vi fx igennem projektet 'Criminal Engtanglements' (CRIMTANG) de transnationale kriminelle flows, som går fra Afrika op igennem Europa. 

ID: 37889494