Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Ea Hoppe Blaabæk
Ea Hoppe Blaabæk

Ph.d. stipendiat

I mit PhD projekt anvender jeg kvantitative metoder og, primært, surveydata til at analysere, hvordan individers familie og deres sociale baggrund former deres præferencer og praksiser i forhold til kulturforbrug. Jeg er særligt interesseret i, hvorvidt uligheder i forhold til fordelingen af ressourcer i samfundet (fx økonomiske ressourcer, evner, muligheder) har en betydning for uligheder i kulturforbrug.

 

Projektet er en del af det større projekt "Mozart with Mom? Family background, cultural participation, and social inequality", der er støttet af VELUX Fonden (https://samf.ku.dk/nyheder/mozart-with-mom/).

 

Link til open acsess adgang til publikationer: https://www.blaabaek.dk/publications

Primære forskningsområder

  • Intergenerationelle transmissioner
  • Social ulighed
  • Kulturforbrug (særligt læsning)
  • Kvantitative metoder

ID: 162361568