Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Ellen Braae

Ellen Braae

Professor

Ellen Braae er professor i landskabsarkitekturens teori og metode og leder af forskergruppen for ‘Landskabsarkitektur og -urbanisme’. Ellen er uddannet arkitekt og landskabsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus, hvorfra hun også har sin PhD-grad og har desuden mange års erfaring fra praksis.

Ellens forskningsinteresser knyttet sig til bevaring og transformation af det postindustrielle urbane landskab med særligt fokus på klimatilpasning. Det vil sige design og transformation i teori og praksis, kulturarv i almindelighed og landskabsrelateret kulturarv i særdeleshed, æstetik og økologi, landskabsarkitekturens teori og metode, landskabsarkitektoniske virkemidler i et historisk perspektiv, landskabsteori, industrikultur og fordisme, rumlig teori, design teori og landskabsbaseret byudvikling. Overordnet set arbejder hun med byudvikling og de åbne rums/landskabets betydning, fremtræden og funktion.

For flere oplysninger, se venligst CV.

Undervisnings- og vejledningsområder

Ellens undervisnings- og vejledningsområder omfatter strategisk design / transformation af allerede urbaniserede områder med særlig fokus på kulturarv, byudvikling og klimatilpasning.

Hun underviser på bachelor, kandidat og Ph.D.-niveau med vejledningsopgaver på alle tre niveauer.

Derudover er Ellen kursusansvarlig for 15 ECTS MSc Urbanism Studio [http://kurser.ku.dk/course/lnak10082u/2016-2017], som hun underviser sammen med PhD-studerende Anne Madsbjerg og Professor Gertrud Jørgsensen og med Lektor Svava Riesto for 15 ECTS MSC Theories and Methods in Landscape Architecture [http://kurser.ku.dk/course/lnak10054u/2016-2017], som de underviser sammen med Lektor Peter Lundsgaard Hansen og i år med bidrag fra Velux Visiting Professor fra TU Delft, Tom Avermaete.

Over de senere år har Ellen årligt udbudt et PhD-kursus med skiftende emner sammen med forskellige phd-studerende og kollegaer fra Forskergruppen for Landskabsarkitektur og -urbanisme.

ID: 4965345