Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Emilie Rune Hegelund
Emilie Rune Hegelund

Ph.d. stipendiat

Emilie Rune Hegelund undersøger i sit ph.d.-projekt, hvordan intelligens er associeret med mislykkede uddannelses- og erhvervsforløb blandt unge i Danmark. Her fokuserer hun særligt på i hvilket omfang intelligens prædikterer mislykkede uddannelses- og erhvervsforløb, hvorvidt familiens sociale baggrund påvirker sammenhængen mellem intelligens og mislykkede uddannelses- og erhvervsforløb, samt hvorvidt familiære karakteristika i barndommen kan forklare sammenhængen mellem intelligens og mislykkede uddannelses- og erhvervsforløb.

Derudover er hun tilknyttet et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge, hvor stor betydning livskvalitet har for senere sygelighed og dødelighed, når der sammenlignes med mere konventionelle risikofaktorer (tidlig udvikling og livsstilsfaktorer).

ID: 165032793