Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Fiona Huijie Zeng
Fiona Huijie Zeng

Postdoc

Jeg er ansat som ph.d.-studerende ved forskningsprojektet ”The Peoples’ Internet” (PIN). Indenfor den nuværende kontekst af internettet dybe forankring i folks hverdag, undersøger PIN hvordan kulturel tradition, politisk regulering og internettet som teknologi former borgeres kommunikation. Her, frem for at blive betragtet som et medieredskab, opfattes internettet som et kommunikationsmiddel. Under en komparativ ramme undersøger vores forskningsprojekt tre centrale verdensaktører i den globale økonomi og international politik, helholdsvis Kina, Europa og USA. Endvidere fokuserer PIN på samspillet mellem civilsamfundet, staten og markedet og dets indflydelse på folks brug af internettet. Metodisk set anvender PIN en multimetodisk tilgang, der kombinerer kvantitative befolkningsundersøgelser og big data analyse med kvalitativt feltarbejde. Mere detaljeret information om PIN kan findes på http://peoplesinternet.ku.dk. 

Udover generelt engagement i projektet, er jeg særligt ansvarlig for at gennemføre det etnografiske feltarbejde i Kina og gennemse reguleringssystemet, kulturelle traditioner og markedet i relation til folks kommunikation via internettet.

Titlen på mit Ph.D.-projekt er Den daglige dynamik og internetbrug af beboer i Kina. Min vejleder er Klaus Bruhn Jensen og mit Ph.D.-projekt forløber fra 01.12.2016 til 30.11.2019.

Primære forskningsområder

·       Digital kommunikation ·       Mediebrugeranalyse ·       Kvalitativ videnskabelig metode ·       Internetregulering ·       Mediecensur (med fokus på Kina) ·       Online kollektive handlinger

Undervisnings- og vejledningsområder

·       Kommunikation og IT ·       Digitale medier ·       Komparative mediesystemer ·       Censur og mediesystemer i Kina ·       Online kollektive handlinger

ID: 169399381