Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Frederik Poulsen
Frederik Poulsen

Adjunkt

Primære forskningsområder

1) Eksil som et litterært og teologisk motiv i Bibelen; religiøs identitet i det fremmede; jf. f.eks. min doktordisputats The Black Hole in Isaiah: A Study of Exile as a Literary Theme (Mohr Siebeck, 2019). Sammen med Jesper Høgenhaven og Cian Power har jeg redigeret antologien Images of Exile in the Prophetic Literature (Mohr Siebeck, 2019). 

2) De gammeltestamentlige profeter og deres teologi, især Esajas’ Bog; jf. f.eks. min stærkt bearbejdede guldmedaljeafhandling Representing Zion: Judgement and Salvation in the Old Testament (Routledge, 2015). Se også mit bidrag til lærebogen Fire indgange til gammeltestamentlig teologi (Det Teologiske Fakultet, 2016).

3) Bibelsk teologi, herunder kanonspørgsmålet, Septuaginta og forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente; jf. f.eks. min ph.d.-afhandling God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9: Biblical Theological Reflections after Brevard S. Childs and Hans Hübner (Mohr Siebeck, 2014).

4) Det Gamle Testamente som kristen bog, især brugen af de gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten. Sammen med Gitte Buch-Hansen har jeg redigeret antologien Bibelen i gudstjenesten (Det Teologiske Fakultet, 2015).

Aktuel forskning

Fra 1. januar 2018 til 13. maj 2021 arbejder jeg på et forskningsprojekt med støtte fra Carlsbergfondet:

Stories in a Strange Land: Biblical Narratives about Assimilation and Religious Identity

Issues of migration and religious belonging were just as important in the ancient world as they are now. Several stories in the Bible reflect experiences of living among foreigners. How do the ancient texts envision religious life abroad? What strategies do they reflect for living in different worlds simultaneously without being at home in any of them? My project analyzes four biblical stories about assimilation and preservation of religious identity (Joseph, Esther, Daniel, and Tobit). Mapping attitudes towards faith in foreign lands can shed light on the experiences of religious minorities today.

 

Fra 2015-2017 arbejdede jeg på forskningsprojektet ”Images of Exile” med støtte fra Det Frie Forskningsråd og dets Sapere Aude-program (læs omtale). Se også min præsentation af projektet i TEOL-information 53 (2016). Blandt projektets frugter er en monografi om eksil i Esajas' Bog og et konferencebind om billeder på eksil hos de gammeltestamentlige profeter.

ID: 32449315