Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Hanne Hellerup Eriksen

Hanne Hellerup Eriksen

Hanne Hellerup Eriksen forsker i regi af Center for Sund Aldring i fysisk aktivitet og brug af teknologi i relation til individuel sundhedsfremme med særlig fokus på, hvorledes teknologi anvendes til at motivere og evaluere individuelle motionspraksisser. Hun har bl.a. studeret, hvordan pulsure, skridttællere og smartphone apps spiller en rolle i forhold til at udvikle og fastholde en fysisk aktiv livsstil.

Projektet munder ud i en ph.d.-afhandling i 2014.

Vejleder: Lektor Signe Mellemgaard

Web: www.sundaldring.ku.dk

Kontakt: hheriksen@hum.ku.dk

Projektperiode: 1. janaur 2010 - medio 2014.

Primære forskningsområder

Hanne Hellerup Eriksens forskningsinteresser inkluderer bl.a. sundhedsfremme og sundhedspolitik, livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet og motion, herunder med interesse for brug af sundhedsteknologi i relation til fysisk aktivitet, udvikling af velfærdsteknologi, samt brug og udvikling af (alle former for) teknologi i sociale og organisatoriske sammenhænge.

Undervisnings- og vejledningsområder

Hanne Hellerup Eriksen underviser og vejleder bl.a. inden for kulturteori, kulturanalyse, brugen af etnografiske metoder, humanistisk sundhedsforskning, varianter af socialkonstruktivistisk teori og metoder, særligt SCOT, STS (Science & Technology Studies), ANT mv. 

ID: 17287255