Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Helmer Bøving Larsen
Helmer Bøving Larsen

Emeritus

1976 Cand. psych. Københavns Universitet

1976 - 1978 Psykologkandidat, Børnepsykiatrisk afdeling, Gentofte amtssygehus

1978 - 1995 Klinisk psykolog Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Ishøj kommune

1995 - 1999 Adjunkt, Institut for Klinisk Psykologi, Købehavns Universitet

1999 - Lektor i klinisk børnepsykologi, Københavns Universitet

2006 - 2008 Viceinstitutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2006 -  2008 Klinikchef, Universitetets Psykologiske Klinik, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

2014 - PhD programleder, Institut for Psykologi. Formand for det Samfundsvidenskabelige Fakultets PhD-udvalg.

 

Inden sin ansættelse på Københavns Universitet arbejdede Helmer Bøving Larsen i en årrække med børn og familier med muslimsk (tyrkisk og pakistansk) baggrund i Ishøj kommune.

Helmer Bøving Larsens nuværende arbejde vedrører specielt forebyggelse og behandling af barndommens psykosociale vanskeligheder samt seksuelle overgreb mod børn. Han har i en årrække gennemført et forebyggende projekt over for børn med tegn på fejludvikling i Ishøj kommune og  beskrevet projektet i tidsskriftet Nordisk Psykologi.

Helmer Bøving Larsen har efter anmodning fra Socialministeriet sammen med speciallæge Karin Helweg-Larsen gennemført to omfattende undersøgelser af seksuelle overgreb i Danmark i 2002 og 2008.

Helmer Bøving Larsen har udarbejdet en national rapport om forsvundne og seksuelt misbrugte børn i Danmark som led i et DAPHNE-projekt medfinansieret af EU-Kommissionen.

Helmer Bøving Larsen er medforfatter til en undersøgelse af seksuelle overgreb mod børn og unge i Grønland, som Landsstyret vedtog i sommeren 2003.

Helmer Bøving Larsen deltog i oktober 2004 i Red Barnets mission til Family Protection Department, Amman, som led i tilrettelæggelsen af en dansk-jordansk samarbejdsaftale.

Helmer Bøving Larsen var i 2006 initiativtager til et behandlingsprogram vedrørende hjælp til børn og unge med angstlidelser på Universitetets Psykologiske Klinik (det nuværende CCAP).

Uddannelse

cand.psych.

ID: 4005