Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Henning Koch
Henning Koch

Professor emeritus

Aktuel forskning

Blandt nyere forskningsprojekter er komparative studier over teori og praksis vedrørende konstitutionalisme, d.v.s. domstolenes kontrol med lovgivningsmagtens overholdelse af forfatning og konventioner, i forskellige typer af retssystemer (civil law – common law). Endvidere studier over de europæiske værdier, herunder menneskerettighederne, og deres håndhævelse ved EF-domstolen (Luxembourg) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Strasbourg). Den nyeste forskning beskæftiger sig med forskellige stadier af og begreber om undtagelsestilstand, ligesom studier af sikkerhed og ytringsfrihed udføres i samarbejde med CAST (Centre for Advanced Security Theory).

Talrige artikler, primært på dansk (dog en halv snes artikler på engelsk), om en række forskellige emner: kriminologi, politihistorie, den tyske besættelse (1940-1945), det parlamentariske demokrati, folkeafstemninger, domstolsprøvelse, suverænitet, Den Europæiske Union, menneskerettigheder (særligt forsamlingsfriheden, ytringsfriheden og den personlige frihed), politiret, kirkeret, terrorisme m.v.

ID: 4476