Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Henrik Erdman Vigh
Henrik Erdman Vigh

Professor

Aktuel forskning

Mit forskningsfelt er fokuseret på politisk antropologi med særlig fokus på generationelle og kønnede dynamikker.

Forskergrupper

Global Development & Conflict, Power, and Politics 

Forskningsprojekter

 

Ungdom, mobilisering og social navigation: Formålet med at forske i dette emne er at forbedre vores forståelse af mobiliseringsprocesser og voldsudøvelse i borgerkrigsområder. Temaet har dannet baggrund for en række bøger og artikler og bygger på et igangværende forskningsprojekt, i hvilket jeg har fulgt en milts af unge mænd i Bissau, Guinea Bissau, siden årtusindeskiftet.

Begrebet social navigation er en analytisk optik, der gør det muligt for os at se, hvordan mennesker forsøger at styre deres liv i en positiv retning på trods af, at de lever i en ustabil verden af fattigdom og politiske uroligheder. Social navigation gør det muligt for os at belyse det komplekse samspil mellem handling og sociale kræfter. Det giver os en mulighed for at analysere måden, hvorpå unge mænd bevæger sig gennem politiske netværk og begivenheder, og gør det derfor muligt at forstå de opportunistisk, til tider fatalistiske, og taktiske måder unge mænd handler i situationer præget af langvarig konflikt og krise.

Racialisering og globalitet: Selv om fokus for dette forskningstema er racialisering, dvs. den måde hvorpå mennesker tilskriver racemæssige karakteristika til sociale fakta og tilblivelser, centrerer projektet sig om, hvorledes strømningen af dominerende ideer og fortællingen i vores nutidige modernitet former negative stereotyper og præger politisk og voldelig praksis. Det belyser den globale bevidstheds skyggeside. Udgangspunktet er, at der er korrespondance mellem den bølgende sociale Darwinisme og bio-determinsme, som vi ser i mange dele af verden, og globalt udbredte ideer om arvelighedslære. I en verden med øget økonomisk ulighed smelter den folkelige forståelse af arvelighedslære sammen med kendskab til den globalt ulige fordeling af rigdom og magt, raceadskillelse og geo-politisk dannelse; en sammensmeltning, der medfører, at race betragtes som et determinerende træk i relation til sociale handlinger og dannelser. Race bliver set som den afgørende faktor, der adskiller rige samfund fra fattige, stabile fra ustabile og krigstruede fra fredelige. Forskningen bygger på feltarbejde i både Europa og Afrika, og metoderne er etnografiske.

Krise og kronicitet: Med fokus på krise og kronicitet har dette projekt til formål at øge vores viden om processer og dannelser, som opstår i situationer med længerevarende politisk, økonomisk eller social krise. Idet der arbejdes på at beskrive nogle af de generelle sociale og politiske dynamikker i samfund, som er fanget i længerevarende perioder af ustabilitet og usikkerhed, benyttes komparative perspektiver mhp. at få indsigt i reaktioner på situationer med langvarig krise på tværs af kulturelle og sociale grænser.

Illegalitet under lup: Dette forskningsprojekt har til formål at kaste lys over illegaliseringen af de mange udokumenterede og irregulære migranter i Europa og måden, hvorpå deres status som 'illegale' kaster en skygge over deres eksistens. Projektet bygger på feltarbejde i Tanger, Lissabon og Paris blandt vestafrikanske migranter, som kæmper for at overleve i byerne. Uden at tabe de enkelte personer, der er fanget i positionen som illegale, af syne, søger projektet at belyse både de strukturer, der generere illegalitet og de netværk, der udvikler og profiterer på dette. Studiet bidrager til debatten om migration med hensyn til såvel livsmuligheder, sårbarhed og voldelige netværk.

Primære forskningsområder

Regionalt:
Europa, Vestafrika

Tematisk:
Politisk antropologi, freds- & konfliktforskning, krise & kronicitet, udokumenteret migration, social tilblivelse, mobilitet og mobilisering.

 

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Mobile Misfortune

  Vigh, Henrik Erdman, 11 jun. 2015, I : Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. 7, 2, s. 233-253 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  Social Invisibility and Political Opacity: on perceptiveness and apprehension in Bissau

  Vigh, Henrik Erdman, okt. 2014, Ethnographic of Uncertainty in Africa. Cooper, E. & Pratten, D. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 111-129 18 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  La Marge au Centre: sur les réseaux, la cocaïne et le crime transnational à Bissau

  Vigh, Henrik Erdman, 3 sep. 2014, I : Socio. 1, 3, s. 289-313 24 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Origin and Evolution of European Community-Acquired Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus

  Stegger, M., Wirth, T., Andersen, P. S., Skov, R. L., De Grassi, A., Martins Simões, P., Tristan, A., Petersen, A., Aziz, M., Kiil, K., Cirkovic, I., Udo, E. E., del Campo, R., Vuopio-Varkila, J., Ahmad, N., Tokajian, S., Peters, G., Schaumburg, F., Olsson-Liljequist, B., Givskov, M., Driebe, E. E., Vigh, Henrik Erdman, Shittu, A., Ramdani-Bougessa, N., Rasigade, J., Price, L. B., Vandenesch, F., Larsen, A. R. & Laurent, F., 26 aug. 2014, I : mBio (Print). 5, 5, s. 1-12 12 s., e01044-14.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 5. Udgivet

  From essence back to existence: Anthropology beyond the ontological turn

  Vigh, Henrik Erdman & Sausdal, David, 1 apr. 2014, I : Anthropological Theory. 14, 1, s. 49-73 25 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 918461