Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Hjalte Bonde Meilvang
Hjalte Bonde Meilvang

Ekstern lektor

Statistik har været en vigtigt faktor i administrativ og politisk udvikling siden det 18. århundrede. Politisk anvendelse af tal er derfor ikke noget nyt. De seneste årtier er målinger af nationale tjenesteydelser og politikudvikling dog blevet introduceret i en lind strøm som svar på krav om gennemsigtighed, ansvarliggørelse og effektivitet. Samtidig bliver også forholdet mellem stater i stigende grad sat på numeriske form. PISA-testen sammenligner nationale uddannelsessystemer direkte, mens meget EU-styring er baseret på kvantificering af medlemslandenes præstationer.

Mit projekt handler om statistisk og indikatorer som politiske fænomener. Der er en tendens i dele af litteraturen til at antage, at statistisk og tal er politisk betydningsfulde, fordi de udgør en særlig objektiv eller troværdig vidensform. En form for ”without data, you are just another person with an opinion” attitude. Men i praksis er anvendelse af tal som beskrivelses- og styringsredskaber alt andet end ukontroversielt. Man kan endda argumentere for, at jo mere politisk relevant et tal bliver, jo mere kontroversielt bliver det også. Når noget virker, virker det på en måde, man kan være imod. Antagelsen er, at efterhånden som en statistik eller indikatorer forsøger at finde anvendelse på nye områder, vil den også blive kritiseret, og dens konkrete anvendelsesmuligheder er så et udfald af, hvordan den forsvarer sig mod denne kritik – og måske fravælger visse relevansområder, hvis de giver anledning til eksistentielt truende kritik.  

Hvordan tallenes politik i praksis udfolder med hensyn til deres ’kontroversielle relevans’ er genstanden for min empiriske undersøgelse, der udfolder sig som et casestudie af de nationale test i den danske folkeskole, og Danmarks Statistiks projekt om livskvalitetsindikatorer.

Jeg vil fokusere på kvantitative beskrivelser som en vidensform med bestemte politiske og forvaltningsmæssige egenskaber. Derudover undersøger jeg kravene for at kvantificeringer kan sætte sig igennem som viden om et emne.

Studiets centrale problemstilling er:

  • Hvordan sætter talkompleksers kvantificering sig igennem som viden om et emne?
  • Hvordan, hvorfor og i hvilken grad opfattes kvantitative beskrivelser som mere objektive end alternative beskrivelsesformer?
  • Hvordan påvirker det et emnes politik, at det føres med reference til kvantitative beskrivelser?

 Vejleder: Peter Dahler-Larsen

 Undervisning og vejledning:

I efteråret 2016 underviste jeg med udgangspunkt i mit eget projekt kandidatfaget ”Tal der tæller – indikatorer og statistik som politiske fænomener”. I efteråret 2017 underviser jeg i en revideret udgave af dette fag.

Faget undersøgte en række forskellige perspektiver på en politologisk stillingstagen til anvendelse af tal i beskrivelse, evaluering og styring. Udgangspunkter var at se tal som noget, der på en gang evaluerer (bedømmer nogets værdi) og valuerer (tilskriver noget værdi).  

 Link til faget i kursuskataloget: http://kurser.ku.dk/course/astk15422u/2017-2018 

Jeg kan bl.a. vejlede specialer og praktikopgaver om: 

Statistik og tal som styringsredskaber (benchmarks indikatorer, ranglsiter etc.) europæisk uddannelsespolitik, uddannelse og uddannelsessystemer, BNP og økonomiske indikatorer, evaluering og kvantitative indikatorer, Evidensbaseret politik / politikformulering, sociale metodestudier, statistiske systemers historie. 

ID: 154267207