Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Iben Mundbjerg Gjødsbøl
Iben Mundbjerg Gjødsbøl

Adjunkt

Primære forskningsområder

Medicinsk antropologi og medicinske videnskabs- og teknologistudier (STS)

I min forskning undersøger jeg etnografisk, hvordan medicinske teknologier og kliniske prakisser former vores forståelser af person, sundhed og sygdom samt forestillinger om det gode liv. Mit nu afsluttede Phd-projekt udforskede spørgsmålet om, hvordan leveværd forstås og praktiseres i demensfeltet, både i det kliniske arbejde med at diagnosticere og behandle demens og inden for demenspleje.

Aktuel forskning

Fra september 2017 er jeg ansat som adjunkt ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Institut for Folkesundhedsvidenskab. Her er jeg en del af det større forskningsprojekt 'Personlig Medicin i Velfærdsstaten', MeInWe, der ledes af professor Mette Nordahl Svendsen. Som en del af dette projekt undersøger jeg praksisser og forståelser af personlig medicin i kardiologien i det danske sundhedsvæsen. Projektet finder sted i perioden 2017-2022, og du kan læse mere om projektet her.

Undervisning og vejledningsområder

Kvalitative metoder

ID: 49710596