Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Inger Kjær
Inger Kjær

Professor emeritus

Professor i ortodonti med særlig forskningsinteresse inden for kraniofacial udvikling og dentofacial diagnostik. Videnskabelige publikationer omhandler specielt human prænatal kraniofacial udvikling under normale og patologiske forhold med fokus på hårdt væv og nervevæv. Det genetiske grundlag for afvigende udviklingsforløb er belyst og sammenlignende studier er foretaget af udvikling før og efter fødslen.

På den baggrund er der udviklet ny diagnostik på kraniestrukturer og ætiologibaseret diagnostik af tandsystemet på ortopantomogram.

I nyere studier er afvigelser i det kraniofaciale skelet inklusiv dentitionsafvigelser relateret til neuroradiologiske afvigelser.

Forskningsresultater formidles til følgende fagdiscipliner: Gynækologi/obstetrik, føtal patologi, endokrinologi, genetik, pædiatri, pædodonti, ortodonti, kirurgi og neurologi.

Underviser prægraduate odontologi- og medicinstuderende og fungerer som kursusleder for medicinsk/odontologisk personale på alle niveauer.

Som leder af den postgraduate uddannelse i ortodonti varetages undervisning i læsning, forståelse og anvendelse af videnskabelig faglitteratur samt udfærdigelse af fagvidenskabelige specialer.

Yder konsultativ service nationalt og internationalt i forbindelse med diagnostik og ortodontisk behandlingsplanlægning.

ID: 6085