Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jacob Kreutzfeldt
Jacob Kreutzfeldt

Ingen titel

Aktuel forskning

Jeg er en del af det tværnationale projekt Transnational Radio Encounters 2013-2016. Her forsker jeg i radio som et transnationalt fænomen. Jeg interesserer mig særligt for radioens æstetik, det formsprog der udvikles inden for bestemte genrer og formater. I TRE har jeg særligt fokus på radiofoniske bybilleder i mellemkrigstiden og på udveksling af radiokunst i Ars Acustica i efterkrigstiden.

Igennem mit arbejde både i LARM og TRE har jeg udviklet en interesse for digitale arkiver, forskningsinfrastrukturer og forskningsperspektiver inden for digitalt humaniora. Jeg interesserer mig for hvordan ikke-skriftbaserede medier kan indgå i undervisning og forskning og deltager i arbejdet i fakultetets Styregruppe for Digital Humaniora og Forskningsinfrastrukturer.

Jeg har netop færdiggjort en antologi om nyere radioforskning, særligt med udgangspunkt i LARM-projektet som jeg var en del af 2010-2013. Mit eget bidrag her er en diskussion af radioreportagen som genre. Bogen heder Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver og er udkommet på Aarhus Universitetsforlag.

Jeg interesserer mig desuden for lyd og urbanitet. Jeg har arbejdet en del med teorier og metoder i analysen af lydmiljøer, soundscpes og lyddesign. I mit ph.d.-projekt udviklede jeg et begreb om akustisk territorialitet i dialog med R. Murray Schafer, Jean-Francoise Augoyard, Gilles Deleuze og mange flere. Og jeg er i gang med at undersøge hvordan København har lydt i omkring 100 radioreportager fra 1931 og til i dag. 

Jeg har også arbejdet en del med danske forfattere i radioen, særligt Per Højholt og Emil Bønnelycke.

Primære forskningsområder

 • Auditiv kultur / Sound Studies
 • Bykultur
 • Radiohistorie/radioæstetik
 • arkiv og erindring
 • Lyd og litteratur

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsforløb

 • Kulturteori og -analyse på BA Litteraturvidenskab i samarbejde med Mikkel Bolt og Torsten Andreasen, forår 2016.
 • Formidlingsprojekt: Litteraturformidling via Podcast på BA Litteraturvidenskab, efterår 2015
 • Kulturteori på BA Litteratur i samarbejde med Mikkel Bolt og Mikela Lundahl, foråret 2015
 • Auditiv Kultur 2: Sound in the City. KA-tilvalg på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, forår 2014
 • Auditiv Kultur 1: Fortidens Stemmer. KA-tilvalg på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2013
 • Fagkoordinator for Auditiv Kultur 2010-2013
 • Auditiv Kultur 1. KA-tilvalg på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2011
 • Auditiv Kultur 2. KA-tilvalg på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, forår 2010
 • Auditiv Kultur 1. KA-tilvalg på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2009
 • Formidlingskursus: Kulturformidlingens genrer i tekst, lyd og billede, KA-kursus på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2009
 • Auditiv Kultur. KA-kursus på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2007 (sammen med 12 andre undervisere).
 • Formidlingsprojekt: Lydvandring. BA-kursus på Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2007
 • Formidlingsprojekt: Radio Byens Lyd. BA-kursus på Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2006
 • Moderne Kultur i Japan, i samarbejde med lektor Gunhild Borggreen. KA-kursus på Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, efterår 2006


Workshops

 • Fake, futuristic and frightening soundscapes. Workshop i samarbejde med Golo Föllmer, Jamie Hodge og Heidi Svømmekjær. IKK-festival 6/3 1014.
 • Eksplorativ Radio. Workshop i samarbejde med Sandra Lori Petersen på LARM-sommerhøjskole, Vallekilde Højskole d. 10-15/7 2011
 • Lydfortællingsworkshop i samarbejde med Susanna Sommer (hver semester siden efterår 2010)
 • LARM på IKK. Workshop under IKK-festival, Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, 4.-6. november 2009
 • Soundscapekomposition. Workshop på KUNO Nordic Sound Art program på Konsthögskolan I Malmö, 31. Marts og 1. April 2008

 

Titler på nogle af de specialer, jeg har vejledt:           

 • Auditiv iscenesættelse af omverdenserfaring – en æstetisk intervention i byens vertikale rum.
 • "Jeg taler til dig". En undersøgelse ad fortællestermmebrugen i danske radiomontage.
 • Ephemeral Archives – Towards a Lasting Impression. On the subversive politics of archives, memories and new media art.
 • Altid, allerede og aldrig nogensinde. Sansning og væren i den digitale tidsalder.
 • "We smile, but, o great Christ, our cries to thee from tortured souls arise. Erindringsarbejde i den afroamerikanske bluestradition i årene mellem 1890-1950.
 • Åh Buster.. En undersøgelse af BUSTER Filmfestivals ungdomssektion...
 • "Åh nej, ikke den fucking ballon igen – kan de ikke bare spille Waitin' for Superman?". En undersøgelse af koncertbegrebets udvikling i den moderne festivalkultur
 • Amatørens genkomst. Deltagelses- og amatørkulturen i en kulturinstitutionael kontekst
 • Verden i forbolden – Fodbolden i verden
 • Den moderne titelsekvens i amerikanske TV-serier
 • Resonance 107.3 FM: ’Minor Radio’, Unstable Media and Change
 • Stemme i Litteraturen
 • Lyd som formidlingsform på Kunstmuseet
 • Trapholt – museum i en brydningstid
 • Radio, der kolliderer med kroppen – en kropsfænomenologisk undersøgelse af Radiolabs formidlingsæstetik
 • Udsagn, kontekst, stemme – En kulturteoretisk undersøgelse af anvendelser af arkivet som det kommer til udtryk i radiomontager af Peter Kristiansen og i nyere montagetradition (1973-2011)
 • Lydkunst, der virker – et performativt perspektiv på lydkunst i det offentlige rum
 • Hvordan lyder din by? Ghettoblaster radio som tilegnelsestaktik på Ydre Nørrebro
 • Fryder forandring? En publikumsundersøgelse af Sjællands Symfoniorkesters koncertkoncept 60minutes
 • Jumping into Society: en podcast til Københavns Museum
 • NordVestArkivet – en auditiv formidling af livet i et bykvarter gennem vandring og erfaring af steder
 • Nye fortælleformer i dansk radiomontage en undersøgelse af Third Ears radiofoniske formsprog og dets udtryksmuligheder

 

ID: 13760