Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
James Emil Avery
James Emil Avery

Lektor

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - abstrakt fortolkning, termineringsanalyse, formal languages, automatisk programanalyse, programmer som data, matematik, funktionalanalyse, operator algebra, symmetri, repræsentationer af Lie-grupper, kvanteteori, kvantekemi, den generalisede Sturm-metode, generaliserede Sturm-baser, atomspektre, symmetritilpassede basismængder, automatisk generering af basismængder

ID: 2819