Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Nanna Eva Nissen
Nanna Eva Nissen

Ph.d. stipendiat

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg retsforfølgelsen af de såkaldte djævleforskrivelser i 1700-tallets Danmark-Norge. Projektet fokuserer på, hvordan teologisk og medicinsk ekspertise blev inddraget i retssagerne, og projektets formål er at udforske sammenhængen mellem udviklingen i teologiske opfattelser af djævlepagter og den tidlige retspsykiatri.

Stipendiet er finansieret af Det Teologiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Stipendiet er et nyt initiativ til at styrke det faglige samarbejde mellem de tre fakulteter i overensstemmelse med Københavns Universitets Strategi 2023: Talent og samarbejde.

ID: 185582318