Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jesper Gulddal
Jesper Gulddal

Censor

Interesseområder


Specifikt:
  • Bevægelseskontrol, pasvæsen, migration
  • Antiamerikanisme i europæisk litteratur
  • Hermeneutik og fortolkningsteori

Alment:

Romanens historie, litteratur og filosofi, litteratur og ret, transatlantiske studier, litteraturhistoriografi, komparatismen og dens aktuelle potentialer, romantik, individualitet.

Aktuel forskning


Bevægelseskontrol og migration i det 20. århundredes litteratur

Projektets overordnede tema er statslig bevægelseskontrol i det 20. århundredes litteratur. Op gennem dette århundrede ser vi en stadig konflikt mellem på den ene side de folkevandringslignende migrationsstrømme og på den anden side nationalstaternes bestræbelse på at kontrollere disse strømme, ikke mindst ved hjælp af grænsebevogtning, samt pas-, visum- og immigrationslovgivning. Fra et statsligt perspektiv bidrager denne bevægelseskontrol til at beskytte nationalstaten og de rettigheder, der kun tilkommer statsborgerne. Fra migrantens perspektiv er bevægelseskontrollen imidlertid en alvorlig, potentielt livstruende forhindring, som blokerer for adgangen til frihed, lykke, sikkerhed og undertiden overlevelse.

Projektet undersøger dette konfliktfelt, som det iscenesættes i periodens litteratur. Det metodiske grundlag udgøres af en nyformulering af motivanalysen som litteraturhistorisk arbejdsform, og analyserne fokuserer på bevægelseskontrollens tre grundlæggende teknikker: pasvæsenet, grænsen og grænseovergangen. Målet er at undersøge de måder, hvorpå litteraturen via motivisk iscenesættelse af disse teknikker på én gang udforsker og udfordrer en historisk virkelighed, hvor konflikten mellem statens bevægelseskontrol og individets bevægelsesbehov er et centralt omdrejningspunkt. Projektet tilbyder dermed en ny, konkret funderet tilgang til et af det 20. århundredes væsentligste og fortsat højaktuelle temaer: international migration og mobilitet under den moderne stats vilkår.

Dette forskningsprojekt gennemføres inden for rammerne af et 3-årigt post doc-forløb samfinansieret af Forskningsrådet for Kunst og Kulturvidenskab (2 år) og Institut for Kunst og Kulturvidenskab (1 år). I forbindelse med tildelingen af denne forskningsbevilling modtog jeg også Det Frie Forskningråds Ung Eliteforsker-pris.

ID: 926438