Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jessica Linnéa Bengtsson

Jessica Linnéa Bengtsson

Erhvervs-ph.d.

Forskning

Min primære forskningsinteresse omhandler betydningen af psykosocial stress tidligt i barndommen for udviklingen af type 1 diabetes. Mit erhvervs-ph.d.-projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og forskningsgruppen for Klinisk Epidemiologi på Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet har titlen Childhood Adversities and Onset of Type 1 Diabetes og omhandler hvordan social udsathed og stressende livsbegivenheder oplevet i barndommen og i tidlig voksen alder, kan have en betydning for udviklingen af type 1 diabetes i et livsforløbsperspektiv. Projektet er baseret på data fra de Danske registre og inkluderer alle børn der er født i Danmark mellem 1980 og 2015 - mere end 2 millioner børn. Jeg har tidligere beskæftiget mig med dysfunktionelle familierelationers betydning for udviklingen af type 1 diabetes.  

Undervisning

Jeg er underviser på kurset Epidemiologi på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab samt vejleder projekter indenfor folkesundhedsvidenskab og epidemiologi på både bachelor- og kandidatniveau.

ID: 124077351