Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jette Seiden Hyldegård
Jette Seiden Hyldegård

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg interesserer mig for menneskers interaktioner i tilknytning til brug og adgang til information. Jeg er optaget af at forstå menneskers informationsadfærd, dvs. de handlinger, oplevelser/erfaringer og forståelser, der opstår i samspil med informationssøgning og -håndtering i en given kontekst, samt hvordan vi undersøger dette. Min forskning koncentrerer sig fortrinsvis om læringsmiljøer og studerendes informationsadfærd og -praksis i den sammenhæng; både enkeltvis og i grupper.

Stikord: Human and user oriented information studies, Human-information interaction, Experience and motivation, Sense-making, Information seeking models and behaviour, Information literacy, Individual vs group, Transition (e.g.  International students), Knowledge creation in collaborative supervision

Medlem af forskningsgruppen IBID (Informationsadfærd og Interaktionsdesign).


Studier og projekter (i udvalg)
 • Videnskabelse i grupper - klyngevejledning fra et studenterperspektiv. Projektet gennemføres i samarbejde med lektor Hanne Nexø Jensen fra Københavns Universitet (KU) og følger grupper af specialestuderende på to større institutter på KU.
  Projekt (2019-2020)

 • Internationale studerendes søge- og informationsadfærd i en hverdagslivssammenhæng. Projektet gennemføres i samarbejde med professor Morten Hertzum, Københavns Universitet.
  Projekt (2015 -)

 • Studielederes informationsadfærd og -præferencer
  Projekt (2015-2017)
 • Brugen af sociale medier til informationssøgning: 2013

 • Brugerundersøgelse og evaluering af tre norske web tutorials til fremme af studerendes informationskompetence på 6 videregående uddannelsesinstitutioner i Norge. Projektet blev gennem i regi af forskningsgruppen Informationskompetence på Det Informationsvidenskabelige Akademi og uddannelsesbiblioteker i Bergen, Trondheim, Haugesund og Porsgrund.
  Projekt (2010 - 2011)

 • Mellem myter og virkelighed - en pilotundersøgelse af danske gymnasieelevers informationssøgning og -håndtering (med Frederiksborg Gymnasium som case).
  Projekt (2009-2010)

 • Mellem individ og grupper - en undersøgelse af gruppemedlemmers informationsadfærd i en studiekontekst (ph.d.-projekt). 
  Projekt (2001-2006)

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Informationsadfærd 
 • Informationskompetence
 • Digital design
 • Digital kompetence
 • Usability og HCI
 • Projektorienterede forløb
 • Kvalitative metoder


Vejledning

Til studerende
Før du/I for alvor går i gang med opgaven kan det være nyttigt at vide hvordan jeg ser og forstår min funktion som vejleder. Det har jeg beskrevet i et vejlederbrev, som kan rekvireres [blot send en mail]. Det er bl.a. vigtigt at afklare, hvordan vi bedst bruger tiden sammen. På vores første møde taler vi derfor om vores gensidige forventninger og ønsker til samarbejdet – og aftaler en plan for det videre forløb. Hvis du har du spørgsmål angående vejledning er du/I velkommen til at kontakte mig. 

ID: 32266115