Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Jonas Morsing
Jonas Morsing

Ph.d.-studerende

Jeg er PhD studerende på Københavns Universitet. Min forskning handler om at dokumentere effekten af økologisk restaurering. Jeg arbejder på et specifikt restaureringsproject af skovvandløbet Øle Å på Bornholm. Her har rødgran i en længere periode været dyrket meget tæt op ad åen, hvilket f.eks. har bortskygget den naturlige vegetation og som samtidigt er en dårlig fødekilde for vandløbsfaunaen.

Jeg er uddannet landskabsforvalter med speciale i naturforvaltning, inklusiv naturgenopretning, restaurering og naturpleje. Jeg har arbejdet med biodiversitetsbevarelse i skov, og har desuden arbejdet som naturguide og friluftsvejleder i flere år.

ID: 81770851