Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Karsten Flensberg
Karsten Flensberg

Professor

Professor in teoretisk faststoffysik. Karsten Flensberg er leder af grundforskningscentret Center of Quantum Devices (QDev). Hans forskning omhandler på kvantemekaniske effekter ved elektron transport i faststof systemer og kredsløb, samt kvanteinformation processering. I de senere år har fokus været på topologiske superledere, superleder-halvleder hybridsystermer, og Majorana tilstande. 

Han er en del af gruppen CMT på NBI.

ID: 12699