Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Kasper Møller Hansen

Kasper Møller Hansen

Professor

Primære forskningsområder

Kasper Møller Hansen er professor i almen og komparativ statskundskab med særlig fokus på anvendt kvantitativ metode. Hans forskningsområder er anvendt demokratiforskning, valg (EU-parlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg), folkeafstemninger, og holdnings- og meningsdannelse. Han underviser i meningsdannelse, statistik, samfundsvidenskabelig metode og almen og komparativ statskundskab og politisk adfærd. I 1998 var han på forskningsophold ved Universitet i Bergen, i 2001 ved Stanford University, i 2007 ved The Australian National University, i 2010 ved European University Institute (EUI) og i 2016 ved Columbia University.

Han har publiceret flere artikler i Political Behavior, British Journal of Political Research Political Communication, Social Forces, European Journal of Political Research, International Journal of Public Opinion Research, Scandinavian Political Studies, Public Administration, Acta Politica, Politica, Tidsskriftet Politik, Økonomi & Politik og Metode & Data. Hansen har en kandidatgrad i økonomi (Cand.oecon.) og en Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i Statskundskab.

Hans nuværende forskningsprojekter omhandler blandt andet projekter og valgdeltagelse, sociale medier og holdingsdannelse. Desuden er Hansen leder af den danske valgundersøgelse.

Aktuel forskning

se http://www.kaspermhansen.eu/ for opdateret hjemmeside

ID: 3570