Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Kirsten Thisted
Kirsten Thisted

Lektor

Primære forskningsområder

Mit fokus er minoritets-majoritetsrelationer, herunder postkoloniale relationer. Jeg er i særdeleshed interesseret i, hvordan sådanne asymmetriske magtforhold forhandles gennem litterære og andre æstetiske udtryk. Min regionale kompetence er Grønland/Skandinavien.  

Kodeord for forskning og vejledning: Sprog- og kulturmøde, Kulturel oversættelse, Narrativer/diskurser om (kollektive) identiteter og tilhørsforhold, Følelsesmæssige fællesskaber, Postkoloniale relationer, Relationen Danmark-Grønland, Grønlandsk litteratur, medier, film, ”Det fremmede” i dansk/skandinavisk litteratur.

 

Aktuel forskning

For øjeblikket er jeg engageret i to internationale, interdisciplinære forskningsprojekter:

1) Leder af Danmark og det Nye Nordatlanten. Dette er et internationalt forskningsprojekt, som undersøger de genforhandlinger af identiteter, som for øjeblikket pågår i alle dele af Nordatlanten, som følge af selvstændighedsbevægelser, klimaforandringer og globalisering. Som følge af det dansk-norske imperium har Danmark et historisk fællesskab med Vestnorden (Kystnorge, Island, Grønland, Færøerne), men mange andre nye og gamle fællesskaber er i spil, herunder forsøgene på at skabe et nyt og stærkt brand for et Skandinavisk Arktis. Projektet er støttet af Carlsbergfondet.

Se mere her: http://tors.ku.dk/forskning/forskningpaafagene/minoritetsstudier/denmarkandthenewnorthatlantic/ og http://thenewnorthatlantic.com/  

2) Leder af projektemne 5: Affective economies: How are places, communities and identities constructed? under REXSAC (Centre of Excellence for Resources, Extractive Industries and Sustainable Arctic Communities), støttet af NORDFORSK

Se mere på https://www.rexsac.org/about/ samt https://www.rexsac.org/research/

 

Nyligt afsluttede projekter

Var deltager i projektet POSUSA (Politics of Postcoloniality and Sustainability in the Arctic). Støttet af Velux Fonden.

Publikation: 

‘How we use our nature.’ Sustainability and Indigeneity in Greenlandic Discourse. In: Gad UP & Strandsbjerg J (eds) 2018: The Politics of Sustainability in the Arctic. Reconfiguring identity, time and space, Routledge (Routledge Studies in Sustainability)

Var deltager i The Sámi Art Research Project (SARP), støttet af The Research Council of Norway og the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, University of Tromsø.

Publikation: Blubber Poetics: Emotional Economies and Post-Postcolonial Identities in Contemporary Greenlandic Art and Literature. In Aarnold Svein; Elin Haugdal; Ulla Angkjær Jørgensen (eds.) 2017: Sámi Art and Aestetics. Contemporary Perspectives. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 267-297. 

Var deltager i projektet Arctic Modernities, støttet af The research Council of Norway. 

Publikation: A Place in the Sun”: Historical Perspectives on the Debate on Development and Modernity in Greenland. In: Heidi Hansson and Anka Ryall (eds.) 2017:  Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the EverydayCambridge Scholars Press, 312-344.

ID: 6285