Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Kitt Plinia Nielsen
Kitt Plinia Nielsen

Ph.d. stipendiat

Min forskning handler om tilblivelsen og udformningen af virksomhedsefterretning i multinationale virksomheder. Kort fortalt viser min forskning at virksomhedsefterretning så-at-sige "fødes" ud af sikkerhedsafdelingerns brug af risikoanalyser, særligt politiske risikoanalyser. Denne nye udvikling transformerer ikke bare virksomhedssikkerhed, men har også potentiale til at påvirke virksomhedens ledelse og bidrag til international forvaltning.

Mit teoriapparat hviler på Reinhart Koselleck's begrebshistorie og mine metoder tæller arkivstudier, kvalitative interviews og feltarbejde.  Forskningen munder ud i en monografi med arbejdstitlen er 'From Political Risk to Corporate Intelligence: Evolving Corporate Threat Perceptions and Their Implications' og projektet vejledes af lektor Karen Lund Petersen.

 

I tillæg til ph.d.-projektet underviser jeg faget Qualitative Interviewing, vejleder praktikrapporter og specialer (klyngevejledning), samt gennemfører en årlig workshop vedr. forskningsinterviews for BSc-studerende med interesse for International Politik. Endeligt har jeg i perioden 2015-2018 været en del af redaktionen på Asia in Focus, et Asien-specifikt tidsskrift for junior forskere med base i Skandinavien.

ID: 97573096