Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Kristoffer Albris

Kristoffer Albris

Postdoc

Medlem af:

  • Copenhagen Center for Disaster Research

Forskningsområder:

- Katastrofer

- Risikohåndtering

- Resiliens og sårbarhed

- Klimatilpasning

- Politiske kontroverser

- Sociale medier

- Digital antropologi

Min forskning undersøger hvordan katastrofer former samfund og fællesskaber. Jeg er særligt interesseret i hvordan håndteringen af katastrofer og risici udspiller sig mellem myndigheder, borgere og tekniske eksperter. Jeg har arbejdet i Centraleuropa (Tyskland) med normalisering af katastrofer og civilsamfundets rolle i beredskab og forebyggelse, samt i det Sydlige Stillehav (Fiji) med katastrofeeksperters rolle i risikoreduktion.

Min ph.d. afhandling med titlen "Disasters as Usual: The Public Life of Recurring Floods in Dresden", undersøgte de politiske konsekvenser af oversvømmelser i det østlige Tyskland. Gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde, analyserede jeg hvordan de store oversvømmelser i 2002 og 2013 langs Elben har genereret politiske problemstillinger. Projektet var en del af det interdisciplinære projekt Changing Disasters. www.changingdisasters.ku.dk // www.cope.ku.dk

Jeg er på nuværende tidspunkt ansat som postdoc på ESPRESSO projektet (Enhancing synergies for disaster prevention in the European Union), som fokuserer på at optimere policies inden for katastrofeberedskab og klimatilpasning i EU medlemslandene. Se: http://www.espressoproject.eu/ 

Jeg er desuden koordinator af DICAN netværket (Disaster and Crisis Anthropology Network), et netværk under EASA (European Association of Social Anthropology).

Endelig er jeg også interesseret i digitale metoder og online etnografi, herunder hvordan sociale medier bruges af borgere i beredskabsarbejde. 

ID: 49764214