Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Kristoffer Albris

Kristoffer Albris

Adjunkt

Medlem af:

  • Copenhagen Center for Disaster Research

Google Scholar - Research Gate - LinkedIn

Forskningsområder:

Katastrofer, Risikohåndtering, Resiliens og sårbarhed, Klimatilpasning, Politiske kontroverser, Sociale medier, Digital antropologi, Dataetik, Computational anthropology

Min forskning undersøger hvordan katastrofer former samfund og fællesskaber. Jeg er særligt interesseret i hvordan håndteringen af katastrofer og risici udspiller sig mellem myndigheder, borgere og tekniske eksperter. Jeg har arbejdet i Centraleuropa (Tyskland) med normalisering af katastrofer og civilsamfundets rolle i beredskab og forebyggelse, samt i det Sydlige Stillehav (Fiji) med katastrofeeksperters rolle i risikoreduktion.

Min ph.d. afhandling med titlen "Disasters as Usual: The Public Life of Recurring Floods in Dresden", undersøgte de politiske konsekvenser af oversvømmelser i det østlige Tyskland. Gennem et længerevarende etnografisk feltarbejde, analyserede jeg hvordan de store oversvømmelser i 2002 og 2013 langs Elben genererede politiske problemstillinger i lyset af fremtidige klimaforandringer. Projektet var en del af det interdisciplinære projekt Changing Disasters. www.changingdisasters.ku.dk // www.cope.ku.dk.

Fra 2017 til 2018 var jeg ansat som postdoc på ESPRESSO projektet (Enhancing synergies for disaster prevention in the European Union), som fokuserede på at optimere policies inden for katastrofeberedskab og klimatilpasning i EU medlemslandene. Se: http://www.espressoproject.eu/ 

Jeg er på nuværende tidspunkt ansat som adjunkt ved Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS), hvor jeg forsker og underviser i temaer som datapolitik, dataetik, og digital antropologi. 

Jeg er desuden koordinator af DICAN netværket (Disaster and Crisis Anthropology Network), et netværk under EASA (European Association of Social Anthropology)

ID: 49764214