Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Kristoffer Maribo
Kristoffer Maribo

Ph.d. stipendiat

Jeg blev uddannet kandidat i klassisk græsk og latin fra Københavns Universitet i 2017 med et speciale om Afrodite hos Homer, Hesiod og i de Homeriske Hymner.

I 2016 var jeg Visiting Member of the Corpus Christi College Centre for the Greek and Roman Antiquity ved University of Oxford, hvor jeg studerede Catul, Vergil og tekstkritik.

Fra 2017-2019 blev jeg uddannet sprogofficer i arabisk på Forsvarsakademiet, hvor jeg stiftede bekendtskab med nye spændende måder at lære, undervise og oversætte sprog på.

Mit ph.d.-projekt (begyndt i september 2019) handler om oversættelse af antikke græske tragedier, med særligt fokus på deres korsange. Som del af projektet oversætter jeg tragedien Perserne af den græske digter Aischylos.

Jeg koncentrerer mig særligt om at undersøge, hvordan vi bedst kan oversætte tragediernes korsange, så læserne får en fornemmelse af, at korsangene oprindelig blev sunget til tonerne af musik. Næsten intet af musikken er bevaret, så vi har primært ordene og rytmerne tilbage.

Ph.d.-projektet undersøger to teser. For det første at vi skal oversætte korsangene på rytmer fra vores eget sprog, så vi kan skabe noget af den effekt, som de originale rytmer formentlig har haft på græsk. For det andet at vi skal oversætte de oprindeligt urimede korsange på rimede vers, da rimet gennem de seneste århundreder har etableret sig som en sangmarkør.

For at kunne finde moderne rytmer, der svarer til de oprindelige græske rytmer, undersøger jeg p.t. forholdet mellem rytmerne og ordene i de græske tragedier. Senere i mit ph.d.-projekt vil jeg dykke dybere ned i den europæiske sangskrivnings- og rimpraksis.

I efterårssemestret 2020 underviser jeg i kurserne Latinsk poesi (15 ECTS) og Antik poesi (15 ECTS).

ID: 226562478