Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Laura Louise Heinsen
Laura Louise Heinsen

Videnskabelig assistent

Flere mennesker end nogensinde før lever med deres sygdomme. I projektet VITAL (2015-2020) undersøger vi hvordan livskvalitet formeres og praksiseres igennem fire etnografiske studier på tværs af sygdomsområder (kræft, diabetes, demens og kronisk nyresygdom) og lande (Danmark, Sydkorea og Østrig). Jeg er del af et forskningsprojekt, der zoomer ind på familier med arvelig forhøjet risiko for tarmkræft i Danmark og det kontrolliv mange lever for at undgå at tarmkræft udvikler sig. I tæt samarbejde med HNPCC registret på Hvidovre hospital undersøger Professor MSO Ayo Wahlberg og jeg hvordan mennesker med arvelig tarmkræft påvirkes af livslang tilbagevendende kontrolundersøgelser og hvordan initiativer til at gøre livet med forhøjet arvelig tarmkræft lettere bliver udviklet og implementeret.

Jeg har tidligere forsket i gravides til- og fravalg af rutinemæssige fosterundersøgelser. 

ID: 191344874