Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Line Kruckow
Line Kruckow

Ph.d. stipendiat

Primære forskningsområder

Dødsfald blandt personer med stofbrug i Danmark, forekomst af psykisk sygdom og psykofarmakabrug, forgiftningsdødsfald, komorbiditet, socioøkonomisk status blandt afdøde stofbrugere i og udenfor behandlingssystemet.

SURVIVE-studiet; identifikation af markører for for tidlig død blandt afdøde personer med svær psykisk sygdom.

Aktuel forskning

SURVIVE - Lad de døde hjælpe de levende; markører for for tidlig død og misbrug blandt personer med svær psykisk sygdom.

Somatisk sygdom og komorbiditet hos afdøde personer med psykisk sygdom - trend studium fra 2001-2002-2011-2012-2014.

Socioøkonomisk status hos afdøde personer med stofbrug i og udenfor behandlersystemet - case-kontrolstudium.

ID: 130668189