Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Lisbeth Frydensbjerg Andersen
Lisbeth Frydensbjerg Andersen

Projektøkonom

Projektøkonomi
• Sagsoprettelse og budgettering
• Budgetrevidering
• Vedligeholdelse af stamdata
• Likviditetsopfølgning / betalingsanmodninger
• Projektopfølgning - Q-afrapportering til SCIENCE 4 Gange pr år
• Q-budgetprognoser, herunder Q1, Q2, Q3 og Q0.
• Kontrol of lønbudget inden ansættelser / forlængelser
• Kontrol af forbrug af løn- og driftsmidler
• Rådgivning / support til bevillingshaver i regnskabsspørgsmål
• Udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber til bevillingsgiver

ID: 127375963