Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Lotte Ask Reitzel
Lotte Ask Reitzel

Retskemiker

Udddannet Cand. Scient. i Miljøkemi fra Københavns Universitet, 1999.

Ph.D. fra Institut for Miljø og Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2005.

Grundvandskemiker i Vestsjællands Amt, 2005-2006.

Siden 2006 ansat som retskemiker på Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, SUND, Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

Identifikation af nye, euforiserende stoffer.

Analyse og forekomst af euforiserende stoffer og dopingmidler i Danmark.

Aktuel forskning

Fragmenteringsmønstre for cathinoner ved EI-MS og QTOF-MS.

Undervisnings- og vejledningsområder

Analyse og forekomst af illegale stoffer.

ID: 32363449